Ambulance plastické chirurgie-mobil 605 060 076

Hojení ran

Plastiky a kožní transplantace - uzávěr ran

Operační léčba

Plastiky a kožní transplantace 

hojení ran přenosem vlastní kůže v kombinaci se špičkovou technologií RegenPlazma® ( plazma bohatá na krevní destičky) - detailní info naleznete na stránce věnované léčbě pomocí krevní plazmy

Lipografting 

léčba transplantací (přenosem) vlastní tukové tkáně - zlepšení kvality a rychlosti hojení pomocí regenerativních účinků tukové tkáně - detailní info naleznete na stránce věnované lipograftingu