Ambulance plastické chirurgie - mobil 605 060 076

Medicínská tetováž

Korekce barevných kožních změn


Barevné změny na kůži, které se objevují v souvislosti s věkem, jizvami různého původu, nebo u pacientů s vitiligem, u kterých někdy není možno léčbou odstranit. V těchto případech zůstávají barevné změny, nejčastěji hypopigmentace nebo hyperpigmentace, přítomny jako trvalé následky. Pacienti se s těmito následky často obtížně smiřují, zejména jsou-li v oblastech na první pohled viditelných - obličej, krk, dekolt, hřbety rukou. V konečném důsledku tyto zřetelné barevné rozdíly a nesoulad s okolní zdravou kůží svým nositelům působí mnohdy až psychické problémy, závažné pocity méněcennosti a osamění, pacienti omezují svoje společenské aktivity a izolují se od společnosti.

Medicínská tetováž technikou mikropigmentace vizuálně kamufluje barevné nedostatky postižených oblastí kůže, navrací sebevědomí, radost a přivádí pacienty doslova zpět do společnosti a jejího dění. Tetováž je prováděna speciálními pigmenty Mei-Cha®, které jsou atestovány Státním zdravotním ústavem, mají enormní barevnou stabilitu, dlouhou trvanlivost, a jejichž vysoká kvalita zaručuje přirozený vzhled a dokonalé linie tetováže.

Indikace:

  • korekce hypopigmentovaných (bělavých) či jinak barevně odlišných jizev různého původu různého původu (poúrazové, pooperační, po odstranění klasického tetování,....) libovolného tvaru a velikosti včetně jizev rozsáhlých (např. po popálení, po plošných oděrkách,....)
  • vitiligo, alopecie (ohraničená ztráta vlasů) - medicínská tetováž metodou mikropigmentace pro kamufláž a dosažení barevného souladu postižených kožních oblastí s okolím
  • řídnutí a padání vlasů 
  • 3D tetováž prsních dvorců (areola tattoo) jako finální krok rekonstrukce prsu po onkochirurgické léčbě, kamufláž jizev, korekce asymetrií tvaru, polohy a velikosti dvorců
  • ztráta obočí po chemoterapii - medicínská korekční tetováž metodou semi-permanentní mikropigmentace pro kamufláž ztráty obočí - vizuální simulace růstu obočí v optimální hustotě 
    a tvaru v souladu s přirozenou linií, barvou a hustotou obočí v předchorobí - nejvhodněji provést ještě před zahájením chemoterapie a vyhnout se tak obtížnému období chybění obočí - poskytuje pacientkám a pacientům sebejistotu a psychickou podporu v náročném životním období onkologické léčby před znovunabytím zdraví. Na doporučení onkologa možno provést 
    i v průběhu chemoterapie.