Medi-Esthes

Nutriční poradenství

Ambulance plastické chirurgie-mobil 605 060 076

Dosažení výživových návyků a optimální hmotnosti podle volby klienta jako jednorázové nebo formou opakovaných vícečetných konzultací


Konzultace a rozbor výživostí zvyklostí 

ve vztahu k možným přínosům a škodlivým vlivům na zdraví, stanovení cílů a volba strategie pro jejich dosažení v souladu s osobností klienta


"Jídelníček na míru"

stanovení individuálního nutričního plánu zdravé výživy s cílem postupného dosažení trvalých optimálních výživových návyků a hmotnosti