Ambulance plastické chirurgie - mobil 605 060 076

Nutriční poradenství 

Dosažení výživových návyků a optimální hmotnosti

  • konzultace a rozbor výživostí zvyklostí ve vztahu k možným přínosům a škodlivým vlivům na zdraví, stanovení cílů a volba strategie pro jejich dosažení v souladu s osobností klienta
  • stanovení individuálního nutričního plánu zdravé výživy - "jídelníček na míru" s cílem postupného dosažení trvalých optimálních výživových návyků a hmotnosti 
  • nutriční poradenství probíhá podle volby klienta jako jednorázové nebo formou opakovaných vícečetných konzultací