Ambulance plastické chirurgie-mobil 605 060 076

Nutriční poradenství

Dosažení výživových návyků a optimální hmotnosti  podle volby klienta jako jednorázové nebo formou opakovaných vícečetných konzultací

Konzultace a rozbor výživostí zvyklostí 

ve vztahu k možným přínosům a škodlivým vlivům na zdraví, stanovení cílů a volba strategie pro jejich dosažení v souladu s osobností klienta

"Jídelníček na míru" 

stanovení individuálního nutričního plánu zdravé výživy  s cílem postupného dosažení trvalých optimálních výživových návyků a hmotnosti