Medi-Esthes

Výkony na ušním boltci a nose

Ambulance plastické chirurgie-mobil 605 060 076

Operační výkony v místním znecitlivění

Spektrum výkonů

Plastiky odstávajících ušních boltců


Plastiky ušních lalůčků

u protržené ušní dírky a jiných deformit


Korekce jizev a asymetrií


Rhinophyma

operační i neoperační léčba


Odstranění esteticky nežádoucích kožních útvarů