Ambulance plastické chirurgie - mobil 605 060 076

Výkony na ušním boltci a nose

Operační výkony v místním znecitlivění

    • plastiky odstávajících ušních boltců
    • plastiky ušních lalůčků u protržené ušní dírky a jiných deformit
    • korekce jizev a asymetrií
    • rhinophyma - operační i neoperační léčba
    • odstranění esteticky nežádoucích kožních útvarů