Ambulance plastické chirurgie-mobil 605 060 076

Výkony na ušním boltci a nose

Operační výkony v místním znecitlivění

Spektrum výkonů

Plastiky odstávajících ušních boltců

Plastiky ušních lalůčků  

u protržené ušní dírky a jiných deformit

Korekce jizev a asymetrií 

Rhinophyma 

operační i neoperační léčba

Odstranění esteticky nežádoucích kožních útvarů