Medi-Esthes

Ošetření nehtů a nohou

Ambulance plastické chirurgie-mobil 605 060 076

V závislosti na lokálním nálezu možná léčba neoperační nebo operační


Neoperační léčba zarostlých nebo deformovaných nehtů 

nehtová rovnátka PODOFIX - inovativní způsob pro odstranění všech typů zarostlých nebo deformovaných nehtů. Účinná a nebolestivá metoda korekce nehtů, rychlý nástup účinku, šetrná, vhodná téměř pro každého, včetně dětí a diabetiků. Klienti se tak mohou vyhnout chirurgickému zákroku - neoperační léčbu indikuje lékař podle rozsahu a závažnosti nálezu


Léčba hyperkeratos a bolestivých otlaků plosek nohou

při atrofii (úbytku) tukového polštáře plosky - lipografting (transplantace vlastního tuku). Úbytek podkožního tukového polštáře na plosce nohy se objevuje s věkem a bývá spojen s tvorbou bolestivých otlaků a hyperkatos - tukové výplně doplňují chybějící objem podkožního tuku a jsou zdrojem regenerativních působků, jejichž účinkem dochází k ústupu bolestivých otlaků a hyperkeratos - bližší info najdete na stránce zaměřené na lipografting


Neinvazívní léčba nežádoucích a problematických kožních útvarů na nohou

hyperkeratosy, kuří oka, otlaky, mozoly, bradavice,... - medicinální "suché" ošetření (zcela bez použití skalpelu) speciální frézou - velmi šetrné ošetření, obzvláště vhodné u rizikových skupin, kterými jsounapř. diabetici, lidé s neuropatií (snížená citlivost nohou v důsledku onemocnění periferních nervů) a lidé s onemocněním cév dolních končetin


Plastiky nehtového lůžka u zarůstajících nehtů

operační řešení v případě, kdy je lokální nález příliš pokročilý a není vhodná léčba neoperační


Léčebné ošetření nehtů postižených mykosou (plísní)