Ambulance plastické chirurgie-mobil 605 060 076

Léčba krevní plazmou

Špičková technologie využívaná v mnoha oborech medicíny 

Plazma s vysokou koncentrací krevních destiček (anglicky Platelet Rich Plasma, PRP) neboli autologní (danému jedinci vlastní) destičkový koncentrát je bioaktivní suspenze, která obsahuje vysokou koncentraci krevních destiček, a také leukocyty, plazmu s vysokým obsahem fibrinu, zbytkové erytrocyty, růstové faktory, cytokiny a další látky

PRP zlepšuje regeneraci tkání a hojení ran, redukuje riziko infekce, snižuje krevní ztráty a mírní bolest. Tyto účinky byly publikovány v četných vědeckých pracích a klinických studiích.

PRP je v klinické praxi používáno přibližně od roku 1999  - ke zlepšení průběhu hojení ran ve stomatochirurgii, následně v plastické chirurgii, estetické medicíně, kardiochirurgii, sportovní medicíně, traumatologii a ortopedii. 

Při hojení ran se PRP léčebně uplatňuje jako biologicky aktivní materiál, který je zdrojem růstových faktorů (PDGF, VEGF, TGF-β, EGF, IGF) významně zlepšujících hojení, a rovněž jako materiál, který se svými biomechanickými vlastnostmi podobá tkáňovému lepidlu. Díky tomu PRP při operační léčbě nehojících se ran kožní transplantací zajistí pevnou fixaci kožních štěpů ke spodině rány a umožní plné rozvinutí účinků destičkových růstových faktorů a dalších bioaktivních působků. Díky antimikrobiálním účinkům PRP je redukováno riziko infekce. Jsou vytvořeny optimální podmínky pro nekomplikovaný průběh a rychlejší postup hojení.

PRP je možno do léčené oblasti aplikovat zevně (na povrch) nebo injekčně. Po aplikaci PRP jsou 
z krevních destiček uvolněny bioaktivní růstové faktory a další látky účastnící se hojení a regenerace. Vzhledem k tomu, že se jedná o materiál tělu vlastní, je tato léčba bez rizika alergie či přenosu nemocí. Ošetření je vhodné pro ženy i muže a lze je provádět celoročně. 

V estetické medicíně jsou bioaktivní účinky PRP nejčastější využívány v indikacích:

 • rejuvenace (omlazení) pleti
 • ošetření pergamenové, problematické a citlivé pleti
 • vrásky, jizvy, akné, strie, kruhy pod očima
 • omlazení rukou, krku a dekoltu a jiných částí těla
 • po ošetření laserem pro rychlejší hojení
 • k léčbě alopecie, řídnutí a padání vlasů

Pro přípravu destičkového koncentrátu je k dispozici celá řada komerčně dostupných zařízení, které se vzájemně liší svými technickými parametry. V závislosti na použitém typu zařízení se svojí kvalitou 
a kvantitou liší i výsledné destičkové koncentráty. 

Na našem pracovišti používáme unikátní patentovanou švýcarskou technologii firmy Regen Lab.

Jedná se o předního světového výrobce na poli autologní regenerační medicíny založené na čerstvě připravené plazmě bohaté na destičky (trombocytární koncentrát) z vlastní krve, užívané buď samostatně nebo v kombinaci s kyselinou hyaluronovou.

Nabízíme dva typy ošetření

Cellular Matrix

Jedná se o vysoce účinnou kombinaci bioaktivního destičkového koncentrátu A-PRP a kyseliny hyaluronové (HA). Pokožka je díky HA dlouhodobě hydratována a vyživena. HA vytváří trojrozměrnou nosnou síť, v níž jsou rozprostřeny krevní destičky, ze kterých jsou uvolňovány bioaktivní růstové faktory, proteiny a další působky. Tím je vytvořeno optimální prostředí pro nastartování buněčné regenerace kůže a novotvorby kolagenu a elastinu. Tato kombinace HA/PRP vytváří optimální podmínky pro možnost delšího působení růstových faktorů v kůži a tím k dosažení většího efektu  

                                                                      Indikace  ošetření :

 • vyplnění vrásek
 • redukce jizevnatých následků po akné
 • celkové projasnění a sjednocení barevného tónu pleti, zvýšení napětí pokožky - výsledkem je plošné omlazení pleti a její rozjasněný mladistvý vzhled

A-PRP®

(ošetření vlastní krevní plazmou obohacenou krevními destičkami)

Indikace ošetření :

 • regenerace a rejuvenace věkem či životním stylem (kouření, nadměrné slunění, průmyslové vlivy, výživa) ovlivněné pokožky, zlepšení pružnosti a sjednocení barevného tónu plet
 • jemné linky a vrásky (oční okolí, kruhy pod očima, krk, dekolt, hřbety rukou),
 • alopecie, řídnutí a padání vlasů
 • jizvy
 • strie

Nejčastější dotazy

Je aplikace PRP bezpečná?

Vzhledem k tomu, že přípravek RegenLab PRP používá vaši vlastní krev, je vyloučeno riziko alergie, imunologických reakcí nebo kontaminace přenosnými nemocemi.

 Jak probíhá ošetření?

Přibližně 30 minut před aplikací je na pokožku nanesen lokálně anestetický (znecitlivující) krém, díky kterému je ošetření nebolestivé. 
Nejprve Vám bude obvyklým způsobem ze žíly odebráno 8-24 ml krve. Poté je krev odstředěna 
v odstředivce s použitím speciálně navržené trubice PRP RegenLab, která odděluje PRP od červených krvinek. PRP je pak natažena do injekční stříkačky a je připravena k injekční mikrojehlové aplikaci do pokožky.

Jak rychle jsou viditelné výsledky ošetření pleti?

Obvykle jsou první výsledky viditelné 2 týdny po léčbě a plné výsledky přibližně 4 měsíce poté, co dojde k uvolnění destičkových růstových faktorů, které napomáhají regeneraci kolagenu. 
Výsledky se mohou individuálně lišit. 

Kolik léčebných kúr je potřeba pro dosažení rejuvenace pleti? 

To je individuální v závislosti na Vašem stavu pokožky, životním stylu a Vašem očekávání. Obvykle jsou doporučovány alespoň dvě léčebné kúry v odstupu 4-6 týdnů. Pro udržení výsledků je vhodné kúru opakovat co 12-24 měsíců. PRP je za účelem zhojení rány aplikována jednorázově, v rámci operační léčby nehojících se ran ke stimulaci přihojení kožních transplantátů. Z krevních destiček koncentrátu jsou uvolněny růstové faktory, proteiny, cytokiny a další bioaktivní působky, které významně napomáhají hojení. Působí i antimikrobiálně čili snižují riziko infekce. Současně se PRP chová i jako tělu vlastní tkáňové lepidlo. Díky tomu jsou kožní transplantáty pevně ukotveny ke spodině rány a tak nerušeně vystaveny účinkům bioaktivních působků PRP. Jsou tak vytvořeny optimální podmínky pro nekomplikované a rychleji probíhající hojení.

Kolik léčebných kúr je potřeba pro zhojení rány? 

PRP je za účelem zhojení rány aplikována jednorázově, v rámci operační léčby nehojících se ran pomocí kožních transplantátů.Z krevních destiček koncentrátu jsou uvolněny růstové faktory, proteiny, cytokiny a další bioaktivní působky, které významně napomáhají hojení. Působí i antimikrobiálně čili snižují riziko infekce. Současně se PRP chová i jako tělu vlastní tkáňové lepidlo. Díky tomu jsou kožní transplantáty pevně ukotveny ke spodině rány a tak nerušeně vystaveny účinkům bioaktivních působků PRP. Jsou tak vytvořeny optimální podmínky pro nekomplikované a rychleji probíhající hojení.

-------------------------------------------

Unikátní patentovaná švýcarská technologie firmy Regen Lab je zárukou špičkové kvality a účinnosti.