Medi-Esthes

Výplně rtů

Ambulance plastické chirurgie-mobil 605 060 076

Korekce rtů výplní Regenyal Idea Lips


Na našem pracovišti používáme ke korekci rtů vysoce kvalitní výplně na bázi kyseliny hyaluronové - jedinečné produkty italské firmy Regenye Laboratories.


Jedná se o lékařský zákrok, při němž je do oblasti horního a dolního rtu aplikován speciální výplňový materiál k tomu určený. Tím dochází ke zvětšení objemu červeně rtů, korekci (úpravě) a zvýraznění kontury rtů a případně redukci (zmenšení) vrásek kolem rtů, tzv. periorálních vrásek. Výsledkem je zlepšení vzhledu rtů i celého obličeje.

Korekce rtů výplní REGENYAL IDEA LIPS je vhodná :

- u pacientů s disproporcí rtů neboli nerovnoměrnostmi a asymetriemi velikosti, objemu, kontury nebo tvaru horního a dolního rtu

- u pacientů s mírně povislými ústními koutky, u nichž je možné dosáhnout úpravy místního nálezu v podobě pozvednutí ústních koutků aplikací výplně


Nejčastější dotazy

Jak ošetření probíhá ?

V ošetřované oblasti je postupně z několika malých vstupních otvorů z předplněné stříkačky postupně a podle individuálního nálezu injekčně aplikována výplň s kyselinou hyaluronovou do oblasti horního a dolního rtu a případně i pod ústní koutky a do vrásek kolem rtů - zejména do vrásek horního rtu, které jsou všeobecně nazývány jako tzv. "čárový kód". Výplň je aplikována v množství, které pacientovi zajistí co nejpřirozenější výsledek. Aplikace výplně je pacienty vnímána díky účinkům znecitlivujícího gelu nejčastěji jako lehké až mírné štípání, pouze v ojedinělých případech jako bolest.


Co je to výplň REGENYAL IDEA LIPS?

REGENYAL IDEA LIPS je produkt složený ze třikrát zesíťované kyseliny hyaluronové, určený k aplikaci speciálně do rtů a doporučený na modelování koutků úst, výplň a kontury rtů. Zaručuje přirozený vzhled a optimální délku estetického výsledku.


Pro koho je vhodná korekce rtů výplní REGENYAL IDEA LIPS ?

Korekce rtů výplní REGENYAL IDEA LIPS je vhodná u pacientů s dysproporcí rtů neboli nerovnoměrnostmi a asymetriemi velikosti, objemu, kontury nebo tvaru horního a dolního rtu, u pacientů s mírně povislými ústními koutky, u nichž je možné dosáhnout úpravy místního nálezu v podobě pozvednutí ústních koutků aplikací výplně.


Jaké jsou účinky po aplikaci výplně REGENYAL IDEA LIPS a za jak dlouho po aplikaci jsou viditelné ?

Po aplikaci výplně REGENYAL IDEA LIPS dochází ke zvětšení objemu rtů, korekci nerovnoměrností a asymetrií tvaru, objemu a velikosti rtů, úpravě a zvýraznění kontury rtů a případně pozvednutí ústních koutků. První účinky jsou viditelné už bezprostředně po aplikaci výplně. V průběhu týdnů následujících po aplikaci výplně se účinek dále zvýrazňuje s tím, jak kyselina hyaluronová na sebe váže vodu a zvětšuje tím objem v oblasti aplikace výplně. Konečný výsledek lze hodnotit po 2 měsících od aplikace.


Jaká je trvanlivost účinků po aplikaci výplně REGENYAL IDEA LIPS ?

Účinek po aplikaci výplně REGENYAL IDEA LIPS přetrvává nejčastěji 6 až 9 měsíců, individuální odlišnosti v trvání účinků jsou možné. Trvanlivost účinků mlže být negativně ovlivněna (zkrácena) zevními vlivy - např. sluněním či průmyslovými exhalacemi, nebo některými životními návyky, jako je kouření, pobyt v horkém prostředí (sauna, solárium), UV záření (slunění, solárium)


Jaké místní projevy se mohout vyskytnout v oblasti rtů po aplikaci výplně ?

Časně po aplikaci výplně můžete pociťovat ve rtech mravenčení, které je dáno přítomností anestetika ve výplni a poměrně rychle (v průběhu hodin) odeznívá. Pacienti velmi často po aplikaci výplně pociťují ve rtech pnutí a tlak, které jsou dány zvětšením objemu rtů výplní. Tyto pocity zpravidla odeznívají v průběhu týdnů. Několik dní, nejčastěji ne více než 7 dní, se mohou rty po aplikaci výplně olupovat. Pro lepší regeneraci rty opakovaně po dobu 2 týdnů 3-6x denně potíráme pomádou na rty s regeneračními účinky.