Ambulance plastické chirurgie-mobil 605 060 076

Výplně rtů

Korekce rtů výplní Regenyal Idea Lips

Na našem pracovišti používáme ke korekci rtů vysoce kvalitní výplně na bázi kyseliny hyaluronové - jedinečné produkty italské firmy Regenye Laboratories, jejíž produkty jsou nositelem vyjímečného a unikátního konceptu BIORIVOLUMETRIE

Název BIO-RI-VOLUMETRIE symbolizuje tři hlavní pilíře tohoto konceptu: 

1. PILÍŘ - BIO 

produkty jsou biokompatibilní, vstřebatelné a kromě toho mají o 30% nižší množství nosiče BDDE, díky čemuž jsou to nejbezpečnější výplně na trhu, s nejnižším rizikem případné alergické reakce

2. PILÍŘ - RI 

produkty jako jediné na trhu fungují nejen jako výplň vrásek, ale slouží i na regeneraci pleti. Pleť nejen omládne, ale výrazně se zlepší i její kvalita. To vše zaručí, že výplň je velmi stabilní a má dlouhotrvající vliv. Výsledky jsou viditelné již po 1. aplikaci a výhodou je i to, že pacientka absolvuje jen 1 zákrok místo dvou

3. PILÍŘ - VOLUMETRIE

produkty pomáhají nejen vytvářet nové objemy, ale aktivují i obnovovací proces v ošetřované oblasti. Zejména speciální výplň BIOEXPANDER, která na trhu nemá žádnou konkurenci, má speciální strukturu a výrobní technologii, díky které na sebe naváže po aplikaci větší množství vody. Tím se dosáhnout krásné přirozené a dlouhotrvající objemy a docílí se 3D efekt

Nejčastější dotazy

Jaký je princip korekce rtů výplní REGENYAL IDEA LIPS ?

Jedná se o lékařský zákrok, při němž je do oblasti horního a dolního rtu aplikován speciální výplňový materiál k tomu určený. Tím dochází ke zvětšení objemu červeně rtů, korekci (úpravě) a zvýraznění kontury rtů a případně redukci (zmenšení) vrásek kolem rtů, tzv. periorálních vrásek. Výsledkem je zlepšení vzhledu rtů i celého obličeje. 

Co je to výplň REGENYAL IDEA LIPS ?

REGENYAL IDEA LIPS je produkt složený ze třikrát zesíťované kyseliny hyaluronové, určený k aplikaci speciálně do rtů a doporučený na modelování koutků úst, výplň a kontury rtů. Zaručuje přirozený vzhled a optimální délku estetického výsledku. 

Pro koho je vhodná korekce rtů výplní REGENYAL IDEA LIPS ?

Korekce rtů výplní REGENYAL IDEA LIPS je vhodná
- u pacientů s dysproporcí rtů neboli nerovnoměrnostmi a asymetriemi velikosti, objemu, kontury nebo tvaru horního a dolního rtu
- u pacientů s mírně povislými ústními koutky, u nichž je možné dosáhnout úpravy místního nálezu v podobě pozvednutí ústních koutků aplikací výplně

Vhodnost či naopak nevhodnost aplikace výplně REGENYAL IDEA LIPS posoudí lékařka při konzultaci
s Vámi, na základě místního nálezu v oblasti rtů v kombinaci s posouzením Vašeho celkového zdravotního stavu - zdravotní anamnesy a léčených onemocnění, užívaných léků, alergií a Vašeho očekávání. Nepodkročitelnou podmínkou provedení zákroku je dosažení 18 let věku.

Pro koho je nevhodná korekce rtů aplikací výplně REGENYAL IDEA LIPS - kdy je zákrok kontraindikovaný a tudíž jej neprovádíme ?

 •  těhotenství
 •  akutní onemocnění virová a bakteriální
 •  onkologické onemocnění
 •  autoimunitní choroby
 •  celková kožní onemocnění - např. kolagenózy, sklerodermie, Sjögrenův syndrom,  vaskulitidy...
 •  těžká cukrovka (diabetes mellitus)
 •  probíhající místní kožní patologie v oblasti ošetření - herpes simplex, bakteriální kožní infekce,  aktivní ekzém, mykóza, slizniční nebo kožní trhliny, apod.
 •  infekční ložisko kdekoli na těle nebo celkové infekční onemocnění
 •  užívání léků na ředění krve - Warfarin, Anopyrin, apod.

Jaké jsou účinky po aplikaci výplně REGENYAL IDEA LIPS a za jak dlouho po aplikaci jsou viditelné ?

po aplikaci výplně REGENYAL IDEA LIPS dochází ke zvětšení objemu rtů, korekci nerovnoměrností a asymetrií tvaru, objemu a velikosti rtů, úpravě a zvýraznění kontury rtů a případně pozvednutí ústních koutků. První účinky jsou viditelné už bezprostředně po aplikaci výplně. V průběhu týdnů následujících po aplikaci výplně se účinek dále zvýrazňuje s tím, jak kyselina hyaluronová na sebe váže vodu a zvětšuje tím objem v oblasti aplikace výplně. Konečný výsledek lze hodnotit po 2 měsících od aplikace. 

Jaká je trvanlivost účinků po aplikaci výplně REGENYAL IDEA LIPS ?

Účinek po aplikaci výplně REGENYAL IDEA LIPS přetrvává nejčastěji 6 až 9 měsíců, individuální odlišnosti v trvání účinků jsou možné. Trvanlivost účinků mlže být negativně ovlivněna (zkrácena) zevními vlivy - např. sluněním či průmyslovými exhalacemi, nebo některými životními návyky, jako je kouření, pobyt v horkém prostředí (sauna, solárium), UV záření (slunění, solárium).

Jaký je nejmenší možný odstup od aplikace jiného typu výplně nežli je REGENYAL IDEA LIPS ?


Nejmenší možný odstup od aplikace jiného typu výplně je 6 měsíců. 

Jaká opatření je třeba dodržet před ošetřením ?

 • neužívat nesteroidní antiflogistika jako je Ibalgin, Brufen nebo Ibuprofen - protože zvyšují krvácivost
 • 24 hodin před zákrokem nesportovat a nepít víno či jiný alkohol


Pokud jste prodělal opakovaně výsev herpes simplex v oblasti rtů, informujte o tomto lékařku při konzultaci! V tomto případě je nutné 2 dny před aplikací a 3 dny po aplikaci výplně třeba užívat léky, které působí proti vzniku herpes simplex (Herpesin tbl, ev. Zovirax tbl).

Jak ošetření probíhá ?

Nejprve je v oblasti rtů a okolí provedeno místní znecitlivění kůže anestetickým gelem, který aplikujeme 1 hodinu před zákrokem a kryjeme průhlednou fólií pro dosažení žádaného znecitlivujícího účinku. Po sejmutí fólie a setření gelu je po přípravě operačního pole dezinfekcí a zarouškováním proveden vlastní lékařský zákrok - aplikace výplně REGENYAL IDEA LIPS. V ošetřované oblasti je postupně z několika malých vstupních otvorů z předplněné stříkačky postupně a podle indiviudálního nálezu injekčně aplikována výplň s kyselinou hyaluronovou do oblasti horního a dolního rtu a případně i pod ústní koutky a do vrásek kolem rtů - zejména do vrásek horního rtu, které jsou všeobecně nazývány jako tzv. "čárový kód". Výplň je aplikována v množství, které pacientovi zajistí co nejpřirozenější výsledek - k tomu mnohdy dostačuje aplikace necelého objemu výplně, zbylé množství výplně je v tom případě znehodnoceno podle příslušných předpisů. Aplikace výplně je pacienty vnímána díky účinkům znecitlivujícího gelu nejčastěji jako lehké až mírné štípání, pouze v ojedinělých případech jako bolest. Pokud pacient/pacientka vnímá aplikaci výplně bolestivě, je k potlačení bolesti použito místní chlazení přiložením speciálních gelových polštářků se zmrzlým gelem. Po ošetření jsou plochy kryty hojivou mastí, krémem nebo gelem.

Jaké místní projevy se mohout vyskytnout v oblasti rtů po aplikaci výplně ?

Časně po aplikaci výplně můžete pociťovat ve rtech mravenčení, které je dáno přítomností anestetika ve výplni a poměrně rychle (v průběhu hodin) odeznívá. Pacienti velmi často po aplikaci výplně pociťují ve rtech pnutí a tlak, které jsou dány zvětšením objemu rtů výplní. Tyto pocity zpravidla odeznívají v průběhu týdnů.

Několik dní, nejčastěji ne více než 7 dní, se mohou rty po aplikaci výplně olupovat. Pro lepší regeneraci rty opakovaně po dobu 2 týdnů 3-6x denně potíráme pomádou na rty s regeneračními účinky.

Po aplikaci výplně vzniká prakticky u všech jedinců otok rtů, individuálně se liší velikost otoku.
Otok zpravidla ustupuje během 7 až 10 dní.
Někdy mohou po aplikaci výplně vzniknout v oblasti rtů modřiny, tzv. hematomy. K tomu dochází v případě, že při průchodu jehly či kanyly tkání rtů dojde k prasknutí cévky, z níž se do tkáně vylije krev. Modřiny se obvykle vstřebávají v průběhu 2 až 3týdnů.
V ojedinělých případech může po aplikaci výplně dojít k útlaku nebo ucpání cévy, která vyživuje příslušnou oblast krví. Důsledkem je nedostatečné prokrvení této oblasti s rozvojem tkáňové reakce v podobě zatuhnutí, zarudnutí nebo modro-fialového zbarvení, horkost ve tkáni, někdy může být přítomna pulzující bolest, někdy je tento stav i bez přítomnosti bolesti. Při podezření na jakýkoli neobvyklý průběh a při obtížích po aplikaci výplně je pro úspěšnou léčbu a záchranu postižené tkáně před odumřením nutný rychlý lékařský zásah v podobě aplikace látky, která výplň rozpustí. Jedině takto lze zabránit odumření tkáně v důsledku nedostatečného přívodu krve.

POZOR! Při jakémkoli podezření na komplikaci ihned volejte ošetřujícímu lékaři, který se s Vámi domluví na kontrole a dalším postupu!

Jaký režim je třeba dodržovat po aplikaci výplně ?

Po dobu 24 hodin po zákroku je nutné se vyhnout :

 •  ústnímu kontaktu s jiným člověkem či zvířetem
 •  neaplikovat na rty rtěnku
 •  nepít teplé nebo horké nápoje
 •  nehrát na dechový hudební nástroj
 •  jíst kašovitou nebo tekutou stravu, nejíst pevnou stravu, nejíst ostrá jídla

Po dobu 48 hodin po zákroku 

je třeba se vyhnout extrémní fyzické námaze a sportu


Po dobu 14 dní po zákroku je nutno dodržovat následující opatření :

 •  nechodit na přímé slunce - při pobytu na slunci je nutné rty chránit před UV zářením 50+  UV faktorem a čepicí s kšiltem nebo klouboukem
 •  neužívat nesteroidní antiflogistika jako je Ibalgin, Brufen nebo Ibuprofen
 •  být bez velké fyzické námahy a sportů vedoucích k výraznému pocení
 •  nekoupat se ve stojaté vodě
 •  nechodit do sauny či solária, obvazy a krytí udržovat v suchu a v čistotě


Pro lepší regeneraci rty opakovaně po dobu 14 dnů potíráme 3-6x denně pomádou či balzámem na rty s regeneračními účinky.