Amb. plastické a estetické chirurgie

Medi-Esthes

Dupuytrenova kontraktura

Ambulance plastické a estetické chirurgie-mobil 605 060 076

Dupuytrenova kontraktura je onemocnění ruky, charakterizované tvorbou uzlů a kontrahujících pruhů v dlani a na prstech, které pak způsobují kontraktury kloubů a progresivní funkční postižení ruky

Přesné příčiny tohoto onemocnění zatím nejsou známy. Dupuytrenova kontraktura se nejčastěji vyskytuje u mužů kolem padesátého roku věku a u žen přibližně o deset let později. Častěji jsou postiženi muži v poměru asi 6:1. Je znám častější výskyt nemoci v severoevropském regionu ("nemoc Vikingů"), onemocnění postihuje převážně bílou rasu. Dupuytrenovu kontrakturu lze pokládat za dědičné onemocnění. Mezi rizikové faktory je uváděn diabetes mellitus, epilepsie, kouření nebo alkoholismus, ale korelace není jednoznačně prokázána. 

Klinixký obraz bývá zpravidla typický, diagnóza tedy nečiní obtíže. Nacházíme podkožní uzly nebo pruhy v dlani a na prstech. Nejedná se o postižení šlach. Nejčastěji je postižena ulnární polovina ruky. U přibližně poloviny pacientů je postižení oboustranné, při jednostranném postižení je více postižena pravá ruka. Pruhy kontraktury omezují natažení prstů nebo zužují meziprstí mezi nimi, vznikají nejčastěji u MP a PIP kloubů.  Lze pozorovat různý stupeň agresivity onemocnění :

Podle lokalizace

 1. dlaňový typ - bez postižení prstů,
 2. prstový typ - s postižením prstů,
 3. dlaňoprstový typ - kombinované postižení.

Podle progrese

 1. stupeň - uzly v dlani, deformity kůže,
 2. stupeň - začátek kontraktury metakarpofalangeálních kloubů,
 3. stupeň - kontraktura prstů v proximálních interfalangeálních kloubech,
 4. stupeň - přidává se kompenzační hyperextenze distálního kloubu.

Vzhledem k charakteru onemocnění nelze Dupuytrenovu kontrakturu léčit, pouze ovlivňovat její projevy .

Většinou je onemocnění léčeno chirurgicky. Indikace k chirurgické léčbě je klinická, nejčastěji pozitivní tzv. "table top" test. Ten je považován za pozitivní pokud není možno položit postiženou ruku dlaní na desku stolu tak, aby se celá plocha dlaně dotkla podložky. Důvodem operace mohou být i jiné funkční nebo subjektivní obtíže. Operace by měla být provedena před vznikem významné flekční kontraktury, jejíž operační řešení je zatíženo vyšším procentem komplikací.

Chirurgické možnosti léčby Dupuytrenovy kontraktury :

 1. fasciotomie - protětí pruhů bez jejich odstranění
 2. limitovaná nebo radikální aponeurektomie, - více či méně radikální odstranění pruhů a uzlů
 3. dermofasciektomie - odstranění pruhů a uzlů včetně kůže
 4. doplňující výkony - uvolnění kloubních kontraktur, lalokové plastiky, kožní transplantace, artrodeza, artroplastika, výjimečně amputace

Operuje se v lokální anestézii. Nejvíce rozšířená je limitovaná aponeurectomie, čili odstranění pruhu, který je dobře vyzrálý. Je to standardní metoda, která poskytuje v současné době kvalitní výsledky. Počáteční řez  je veden na dlani a pak ev. dle rozsahu postižení dále přes prsty 

Pooperační péče :

Pooperační péče po výkonu je velmi důležitá. Zahrnuje opatření proti otoku, dostatečnou analgezii a časnou rehabilitaci (včetně statického nebo dynamického dlahování) jako prevenci zatuhnutí prstů. Výsledkem léčby Dupuytrenovy kontraktury by měla být nejen ruka bez postižené aponeurózy, ale také ruka plně funkční. Rekurence (recidiva nebo nový výskyt) Dupuytrenovy kontraktury po operaci se podle různých zdrojů pohybuje mezi 20-70%.