Amb. plastické a estetické chirurgie

Medi-Esthes

Rejuvenační ošetření neOH+ genIQ

Ambulance plastické a estetické chirurgie-mobil 605 060 076

Novinka! Neinvazivní vodíkový ionizační neOH+ peeling 

Vodík je nejmenší a nejlehčí prvek v přírodě s mocnými účinky pro estetické využití. Díky své nízké hmotnosti dokáže proniknout hluboko do struktur pokožky - až na buněčnou úroveň. Hlavním účinkem aktivního vodíku je selektivní neutralizace volných kyslíkových radikálů, což zpomaluje proces stárnutí pleti. Působením nepříznivých faktorů zevního prostředí (UV záření, kouření, chemické škodliviny a zplodiny, stres, nezdravý životní styl,...) na pleť dochází v pleti ke vzniku tzv. volných kyslíkových radikálů, které kůži a její kolagenní vlákna poškozují a významně zrychlují její stárnutí. Škodlivé volné radikály kyslíku mají v kůži nestabilní strukturu, která jim na jedné straně dodává energii k poškozování buněk pleti, na druhé straně se díky této nestabilitě mohou snadno spojit s jinými molekulami. 

A právě této schopnosti využívá vodíkový neOH+ ionizační peeling. Jeho princip spočívá v tom, že molekuly aktivního vodíku se po zavedení do pleti spojí s nejreaktivnějšími a nejškodlivějšími volnými kyslíkovými radikály. V důsledku této v přírodě nejběžnější chemické reakce volné kyslíkové radikály reagují s ionizovaným vodíkem a tak se přeměňují na molekuly vody, čímž jsou škodlivé vlivy kyslíkových radikálů v pleti neutralizovány. Vodík tak inhibuje škodlivé účinky volných radikálů, což vede k dočasnému zastavení procesů stárnutí pokožky na buněčné úrovni a neutralizaci škodlivých vlivů, kterým je pleť běžně vystavena. Výsledkem ošetření je detoxikace pleti od volných radikálů, i hluboké vyčištění pleti a pravidelnou aplikací i její významné a na první pohled viditelné omlazení. 

Podle individuálního nálezu na kůži a po jeho analýze je Vám při konzultaci s lékařkou sestaven individuální protokol ošetření v návaznosti na ionizační vodíkový neOH+ peeling s doporučením nejvhodnějšího postupu plošné rejuvenace (omlazení) pokožky cílových oblasti - obličeje, krku či hřbetů rukou. Vynikajících účinků je dosahováno zejména kombinací s ošetřením silnou MultiPolar nenivazivní radiofrekvencí, jejímž opakovaným působením dochází v kůži k liftingu a novotvorbě kolagenu.