Ambulance plastické chirurgie-mobil 605 060 076

Výkony na prsou

Operační výkony v místním znecitlivění

Spektrum výkonů

Plastiky vpáčených bradavek, korekce asymetrie polohy, velikosti a tvaru prsních dvorců

Zmenšení bradavek nadměrné velikosti 

Rekonstrukce prsních bradavek a dvorců při jejich chybění 

 u vrozených či poúrazových stavů a onkologických pacientů po léčbě

3D tetováž prsních dvorců (areola tattoo) 

jako finální krok rekonstrukce prsu po onkochirurgické léčbě, kamufláž jizev a asymetrií tvaru, polohy a velikosti prsních dvorců