Ambulance plastické chirurgie - mobil 605 060 076

Výkony na prsou

Operační výkony v místním znecitlivění

    • plastiky vpáčených bradavek, korekce asymetrie polohy, velikosti a tvaru prsních dvorců
    • zmenšení bradavek nadměrné velikosti
    • rekonstrukce prsních bradavek a dvorců při jejich chybění - u vrozených či poúrazových stavů a onkologických pacientů po léčbě
    • 3D tetováž prsních dvorců (areola tattoo) jako finální krok rekonstrukce prsu po onkochirurgické léčbě, kamufláž jizev a asymetrií tvaru, polohy a velikosti prsních dvorců