Medi-Esthes

Výkony na prsou

Ambulance plastické chirurgie-mobil 605 060 076

Operační výkony v místním znecitlivění

Spektrum výkonů

Plastiky vpáčených bradavek, korekce asymetrie polohy, velikosti a tvaru prsních dvorců


Zmenšení bradavek nadměrné velikosti 


Rekonstrukce prsních bradavek a dvorců při jejich chybění

u vrozených či poúrazových stavů a onkologických pacientů po léčbě


3D tetováž prsních dvorců (areola tattoo)

jako finální krok rekonstrukce prsu po onkochirurgické léčbě, kamufláž jizev a asymetrií tvaru, polohy a velikosti prsních dvorců