Medi-Esthes

Výkony na prsou, ušním boltci

Ambulance plastické chirurgie-mobil 605 060 076

Operační výkony v místním znecitlivění

Spektrum výkonů

Výkony na prsou :

 • plastiky vpáčených bradavek
 • korekce asymetrie polohy, velikosti a tvaru prsních dvorců
 • zmenšení bradavek nadměrné velikosti
 • rekonstrukce prsních bradavek a dvorců při jejich chybění u vrozených či poúrazových stavů a onkologických pacientů po léčbě
 • 3D tetováž prsních dvorců (areola tattoo) jako finální krok rekonstrukce prsu po onkochirurgické léčbě 
 • kamufláž jizev a asymetrií tvaru, polohy a velikosti prsních dvorců

Výkony na ušním boltci a nose :

 • plastiky odstávajících ušních boltců
 • plastiky ušních lalůčků u protržené ušní dírky a jiných deformit
 • korekce jizev a asymetrií
 • rhinophyma ( operační i neoperační léčba )
 • odstranění esteticky nežádoucích kožních útvarů.