Medi-Esthes

Lipografting-léčba vlastním tukem

Ambulance plastické chirurgie-mobil 605 060 076

Obnova celistvosti, tvaru a kontury tkání a jejich regenerace. Stimulace hojení chronických ran, léčba otlaků nohou..

Podkožní tuková tkáň je materiál tělu vlastní, je poddajná a dobře tvarovatelná. Je přítomna v množství dostatečném pro doplnění objemu, obnovy celistvosti, tvaru a kontury v oblastech s jejím úbytkem. Slouží i jako ochranná bariéra.

První pokusy o přenos vlastní tukové tkáně se datují ke konci 19. století. Metody tukové transplantace byly v průběhu let postupně zdokonalovány, obrovského pokroku bylo dosaženo v 90. letech minulého století, kdy byl vědecky rozpracován a následně uveden do praxe přesný protokol odběru, zpracování a transplantace tuku. Úspěšnost tukových transplantací dokladují četné vědecké studie a publikace. Společně s tukem jsou přenášeny i kmenové buňky, které se v tuku přirozeně nacházejí - tyto buňky mají významné regenerativní účinky. Přenos tuku tak slouží k doplnění objemu i k regeneraci v příjmové oblasti.


Vlastní tuková tkáň je v plastické chirurgii využívána jako výplň ke :

  • korekci různých deformit, asymetrií a nerovností reliéfu
  • pro rekonstrukce prsu, korekce jizev
  • stimulaci hojení u ran vzdorujících léčbě
  • zmírnění bolestivých obtíží u artrosy kloubů ruky
  • k léčbě bolestivých otlaků a úbytku tukového polštáře plosek nohou
  • v estetických indikacích na obličeji, genitálu, hřbetech rukou a nohou i v dalších tělesných oblastech.

Existují různé protokoly odběru, zpracování a přenosu tuku. Na našem pracovišti jsou tukové přenosy prováděny v klinické praxi dlouhodobě osvědčenou a prověřenou metodou, která je rychlá, šetrná a nebolestivá. Po znecitlivění odběrové oblasti (nejčastěji v podbřišku) je tenkou liposukční (tuk odsávající) kanylou proveden velmi šetrně odběr tuku v množství, které se individuálně liší podle důvodu ošetření a cíle léčby, nejčastěji odebíráme 20 - 100ml tuku. Odebraný tuk je bez jakékoli další manipulace a úprav ponechán v odběrové stříkačce k přirozené sedimentaci vlivem gravitace - takto se spontánně separuje tuková vrstva od tekuté komponenty, která se dále nevyužívá a je ze stříkačky vypuštěna. Tuková tkáň je poté speciální aplikační 3D technikou tenkou kanylou rozprostřena do příjmové oblasti.