Amb. plastické a estetické chirurgie

Medi-Esthes

MUDr. Hana Klosová, Ph.D.

Ambulance plastické a estetické chirurgie-mobil 605 060 076

Lékařka s dlouholetou zkušeností v oboru rekonstrukční a plastické chirurgie, laserové a popáleninové medicíny 

MUDr. Hana Klosová, Ph.D.


Pedagogická činnost 

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,I. chirurgická klinika, odborná asistentka, výuka: plastická chirurgie a popáleninová medicína, od 2019

Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Katedra chirurgických oborů, odborná asistentka, výuka: Popáleninová medicína, 2016 - 2018

Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, lektor předmětu Popáleninová medicína pro obor Zdravotnický záchranář, 2011 - 2016,

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky, bakalářský studijní program B1702: Aplikovaná fyzika, lektor předmětu Medicínské diagnostické systémy a zpracování medicínských dat, 2014

Členství v odborných společnostech

Česká společnost plastické chirurgie

Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) 

Česká společnost chirurgie ruky

European Burn Association (EBA)

Společnost popáleninové medicíny ČLS JEP 

Česká společnost pro bioimplantologii ČLS JEP

Česká společnost pro léčbu rányPraxe 

NsP Nový Jičín, Chirurgické oddělení, 1997 - 2002,

Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba, Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie (v minulosti Popáleninové centrum), 2003 - 2018

Fakultní nemocnice Olomouc, Oddělení plastické a estetické chirurgie, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, od 2017 doposud


Vzdělání 

1991 - 1997 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Všeobecné lékařství

2000 atestace v oboru Chirurgie

2005 licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru chirurgie

2006 Specializovaná způsobilost v oboru Popáleninová medicína

2006 Funkční licence České lékařské komory v oboru Umělá výživa a metabolická péče

2014 na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové obhájena dizertační práce "Operační léčba hlubokých popálenin kombinací dermoepidermální autotransplantace a lokální transplantace koncentrátu autologních trombocytů"

2012 licence České lékařské komory pro výkon vedoucího lékaře a primáře v oboru popáleninová medicína

2017 Specializovaná způsobilost v oboru Plastická chirurgie

2018 licence České lékařské komory pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru plastická chirurgie

držitelka Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů - diplom České lékařské komory


Pracovní stáže a studijní pobyty 

The SkinDays training course, Integra LifeSciences Services, Bordeaux, Francie, 
v r. 2009.

Certified training course including theory and practical use of equipment for laser Doppler PerFusion Imaging, laser Doppler Perfusion Monitoring, TcpO2/pCO2. Blood pressure. Jarfalla, Švédsko, v r. 2009.

Fotona Lasers in Aesthetics and Dermatology, international workshop, Ljubljana, Slovinsko, 2014

Certifikovaná edukační stáž laserterapie Erb:YAG a Nd:YAG laserem, DermaMedica d.o.o., dr.Kozarev, Sremska Mitrovica, Srbsko, v r. 2014