Amb. plastické a estetické chirurgie

Medi-Esthes

Lipoabdominoplastika

Ambulance plastické a estetické chirurgie-mobil 605 060 076

Plastická operace břicha je velmi vyhledávaným zákrokem, který redukuje nadbytek kůže (i podkoží) v oblasti břicha. Přirozené sebevědomí u ženy je velmi důležité a ke změnám v oblasti břicha dochází jak z důvodu těhotenství, svraštěním břišní stěny, při hormonálních změnách či ztrátou hmotnosti. A právě touto operací  lze odstranit povislou kůži po porodu, zredukovat nadbytek kůže po zhubnutí a zploštění břicha či zpevnění břišních svalů.

Abdominoplastika v kombinaci se speciální technikou liposukce, která zajistí významné ztenčení podkožního tuku bez nutnosti rozsáhlé preparace a zvednutí stěny břišní. Vede k naprosto zásadnímu vyštíhlení a vytvarování kontury trupu, která je pacienty velmi žádaná. Výkon se provádí v celkové anestezii na našem partnerském pracovišti GIA Clinic Prostějov. 

Povolující se kůže, kožní převisy, vyčnívající břicho a z toho plynoucí ztráta sebevědomí, stud svléci se do plavek, omezení pohybu či obtížné oblékání - to jsou většinou příčiny, proč ženy či muži volí plastickou operaci břišní stěny. Tento druh operace je tedy vhodný nejen pro ženy po porodu či výrazné redukci váhy, ale i pro muže, kteří svoji váhu výrazně snížili vlivem dietního režimu.Ať už vznikne příčina kožního převisu, nepevného a nevzhledného břicha jakkoliv - plastická operace břicha Vám pomůže jak po osobní stránce, esteticky tak, i zastaví další proces povolování břišní stěny. U žen je však vhodné zvážit, zda neplánují další těhotenství, neboť to by mohlo samozřejmě vést ke zmaření výsledku operace. Abdominoplastiku lze kombinovat  s liposukcí nebo lze operaci provést i v menším rozsahu jako tzv. miniabdominoplastiku (částečná abdominoplastika). Vždy však záleží na dohodě mezi klientem a operujícím lékařem při předoperační osobní konzultaci, kde jsou probrány veškeré možnosti a doporučení, které vyplývají samozřejmě z přání a dispozic klienta.

Před operačním zákrokem

Zákroku předchází konsultace, jejímž cílem je maximální informovanost klienta o průběhu chirurgického zákroku, vedení chirurgických řezů, o rizikách zákroku, kontraindikacích, o anestezii a případných komplikacích. Klient/ka musí mít od svého praktického lékaře obecné běžné předoperační vyšetření (základní laboratorní vyšetření, EKG a jiné). Samotné požadavky na vyšetření vycházejí ze zdravotního stavu či věku operované osoby. Doporučené je vysazení všech léků, které zvyšují krvácení - nutná domluva s praktickým lékařem. Pokud je klientkou žena - vhodné vysazení antikoncepce, která až 4 x zvyšuje riziko embolizace (samotné vysazení má smysl alespoň dva měsíce před výkonem a musí být na základě domluvy s gynekologem).Před zákrokem by neměl/a klient/ka hladovět a držet nějaké dietní režimy a měl by se chránit před infekcí a nachlazením, nesmí být aktivní opar rtu. Aktuální zdravotní stav - důležité je, aby se klient/ka chránila před onemocněním či infekcí - odstup od operace po prodělaném infekčním onemocnění 2 - 3 měsíce.

Průběh operačního zákroku

Metoda nese název podle svých autorů, kteří ji zavedli do klinické praxe a zcela zásadně se odlišuje od klasické abdominoplastiky kombinované s liposukcí. Chirurg provádí řez dle předchozí konzultace  buď vertikální, nad ochlupením - tedy v místech kde jizvu následně kryje spodní prádlo nebo vertikální s horizontálním řezem, kdy je veden řez také nad ochlupením a ještě kolmo od pupku směrem dolů a následným přesazením pupku. Poté operující lékař uvolní kůži i s podkožím až do úrovně žeber a vypne stažením dolů, odstraní přebytečnou kůži a přišije k sobě rozestoupené břišní svaly. Do operované oblasti zavedeny drény, které odvádí tkáňový sekret a krev (odvod těchto tekutin napomáhá hojení a eliminuje případně vzniklé záněty). Rány  jsou uzavřeny vstřebatelnými stehy - při převazech se tedy klient/ka nemusí bát bolestivosti. Samotnou liposukci provádíme nejmodernější dostupnou technologií BODY JET . Excelentní účinnost BODY JET liposukce je založena na speciální a patentované technologii BODY JET liposukční kanyly, které ve své konstrukci obsahuje dva nad sebou paralelně jdoucí pracovní kanály. Jedním kanálem proudí dopředným tokem vodní roztok, který mechanicky šetrně rozmělňuje podkožní tukovou tkáň. Druhým kanálem je v opačném směru (směrem z těla ven) vodou rozmělněná tuková tkáň ihned odsávána. Takto dosahujeme zcela zásadní ztenčení tukové vrstvy podkoží stěny břišní a potřebnou mobilizaci stěny břišní bez nutnosti její rozsáhlé preparace a zvednutí od spodiny. Díky tomu jsou vzniklé ranné plochy i celková invazivita brazilské lipoabdominoplastiky ve srovnání s klasickou lipoabdominoplastikou významně menší.  V konečném výsledku vede k naprosto zásadnímu vyštíhlení a vytvarování kontury trupu, která je pacienty velmi žádaná a esteticky jednoznačně hezčí ve srovnání se soudkovitým tvarem trupu častým po klasické lipoabdominoplastice. Účinnost brazilské lipoabdominoplastiky je oproti klasické technice zcela jistě lepší.

Brazilskou lipoabdominoplastiku provádíme v celkové anestezii na našem partnerském pracovišti GIA Clinic Prostějov.