Amb. plastické a estetické chirurgie

Medi-Esthes

Modelace prsů

Ambulance plastické a estetické chirurgie-mobil 605 060 076

Cílem operace je zlepšení tvaru a celkového vzhledu prsou spojené se zmenšením objemu prsou. Operace se provádí v celkové anestezii na našem partnerském pracovišti GIA Clinic Prostějov.

Zákrok je vhodný zejména pro ženy s ochablým poprsím, které se chtějí cítit lépe. Principem modelace prsou je vytvoření lepšího vzhledu poprsí - prsa jsou plnější, nadzvednutá a mají dokonalejší tvar.  Docílíme zpevnění a vyzdvižení prsou a navrátíme jim mladistvý vzhled při zachování původního objemu. Výkon je spojen s jednodenním pobytem na GIA Clinic a trvá 1 - 2 hodiny s minimálními riziky pro klientku.

Tuto operaci může podstoupit každá žena po skončení vývoje mléčných žláz, tedy od 18ti let. Dohoda mezi samotnou klientkou a operujícím lékařem je při předoperační osobní konzultaci, kde jsou probrána veškerá doporučení a možnosti, které vyplývají z přání klientky a jejich proporcí (rozhodující je stávající tvar a velikost prs před operací). Vylepšením tvaru prsou a pozvednutím povislých prsou si žena jistě zvedne své sebevědomí a navrátí se jí pocit atraktivnosti.

Před operačním zákrokem

Zákroku předchází konzultace, jejímž hlavním cílem je maximální informovanost klientky - o průběhu chirurgického zákroku, o vedení chirurgických řezů, o rizikách zákroku, kontraindikacích, o anestezii a případných komplikacích. Klientka musí mít od svého praktického lékaře obecné běžné předoperační vyšetření (základní laboratorní vyšetření, EKG, RTG plic, sonografické vyšetření, mamografické vyšetření a jiné). Samotné požadavky na vyšetření vycházejí ze zdravotního stavu či věku operované osoby. Doporučené je vysazení všech léků, které zvyšují krvácení - nutná domluva s praktickým lékařem. Je vhodné vysazení antikoncepce, která až 4 x zvyšuje riziko embolizace (samotné vysazení má smysl alespoň dva měsíce před výkonem a musí být na základě domluvy s gynekologem).Před zákrokem by neměla klientka hladovět a držet nějaké dietní režimy a měl by se chránit před infekcí a nachlazením, nesmí být aktivní opar rtu. Aktuální zdravotní stav - důležité je, aby se klientka chránila před onemocněním či infekcí - odstup od operace po prodělaném infekčním onemocnění 2 - 3 měsíce. Před výkonem musí být klientka lačná - nesmí nic jíst, pít ani kouřit (alespoň 6 hodin). 24 hodin před výkonem doporučujeme neužívat alkoholické nápoje a kávu. Je vhodné se v den výkonu vykoupat, nemazat se žádnými tělovými mléky a krémy, nelíčit se a mít odlakované nehty (na rukou i nohou).

Průběh operačního zákroku

Modelace poprsí je chirurgický zákrok prováděný v celkové anestezii. Tento chirurgický výkon je spojen s jednodenní hospitalizací na GIA Clinic. S klientkou je pořízena důkladná fotodokumentace a pečlivý lékařský nákres fixem na kůži v oblasti prsou. Opět je klientce vysvětleno, co a jak bude probíhat, kde budou vedeny řezy a podobně. Řezy jsou nejčastěji vedeny v podobě obraceného písmene "T".

Do operované oblasti zavedeny drény, které odvádí tkáňový sekret a krev (odvod těchto tekutin napomáhá hojení a eliminuje případně vzniklé záněty).
Rány (řezy) jsou uzavřeny vstřebatelnými stehy - při převazech se tedy klientka nemusí bát bolestivosti.
Operační rány jsou překryty speciálními náplastmi.
Redukovanou část prsní žlázy (povislé kožní stěny, nadbytečná tuková část i část prsní žlázy) odesíláme po výkonu k histologickému rozboru.
Samotná operace zpravidla trvá 2 - 3 hodiny.
Po zákroku (ještě na operačním sále) je klientce poprsí zafixováno elastickými bandážemi, které jsou druhý den odstraněny a klientka ihned poté začíná nosit speciální zpevňující podprsenku (klientce ji předem individuálně objednáváme u nás na klinice na základě poměření lékařem v den konzultace) - a následuje fáze pooperační péče samotnou klientkou.

Po zákroku

Je doporučováno aspoň 7 - 14 dní nenamáhat svaly rukou a hrudníku a vykonávat náročnější domácí práce (mytí nádobí, oken, vysávání a podobně). Návrat do zaměstnání, řízení automobilu, sexuální aktivitu doporučujeme až po 7 - 14 dnech. Samozřejmě záleží na tom, jak se žena cítí, avšak citlivost hrudníku klientce, ve většině případů, ani nedovolí aktivitu dříve, nežli po zmíněných 2 týdnech - pozdržením veškerých aktivit, které nepříznivě ovlivňují hojivost, musí zvážit v domácím prostředí sama klientka, musí neustále dbát na svoji bezpečnost a nezapomínat na doporučení od lékaře. Domácí pooperační péče je nedílnost součástí úspěchu každého chirurgického zákroku. Fyzickou aktivitu a aktivní sport doporučujeme provádět ve zpevňující podprsence a to minimálně po 6 - 8 týdnech po zákroku. V domácím prostředí je bolest zvládána s běžně dostupnými analgetiky, které operatér doporučí užívat (běžně postačí brát po dobu 2 - 3 dnů).Speciální zpevňující podprsenku klientka nosí nejméně 6 týdnů (lépe 8 týdnů) a sundává ji jen minimálně (pro potřebu osobní hygieny). Další doporučení a informace (péče o jizvy, slunění a jiné) budou předány lékařem následně po operaci. Po redukci prsou doporučujeme každoroční sonografické vyšetření prsou.

Kontraindikace zákroku

Záleží na daném onemocnění a na celkovém zdravotním stavu. Mezi hlavní kontraindikace patří: infekce akutní či chronický, opar rtu, autoimunitní onemocnění, závažné alergické stavy, akutní fáze maligního onemocnění, těhotenství či kojení a další vážná onemocnění zjištěná během pohovoru s klientkou - zájemkyní o daný výkon.