Amb. plastické a estetické chirurgie

Medi-Esthes

Operace sy karpálního tunelu

Ambulance plastické a estetické chirurgie-mobil 605 060 076

Syndrom karpálního tunelu je tzv. útlakový (nebo také jinak úžinový) syndrom, při kterém dochází k postižení či poškození středního nervu (nervus medianus) v karpálním tunelu. Účelem operace syndromu karpálního tunelu je uvolnit stlačený nerv protětím zápěstního vazu v místním umrtvení.

Syndrom karpálního tunelu je nejčastějším útlakovým syndromem na horní končetině vůbec. Vzniká dlouhodobým stlačením tzv. středového nervu (nervus medianus) v oblasti zápěstí právě v prostoru nazývaném karpální tunel. Útlak nervu má za následek postupně narůstající bolesti, brnění a další příznaky podstatně zhošující kvalitu života. Onemocnění postihuje častěji ženy než muže a jeho výskyt narůstá. Postižení středového nervu dlouhodobým útlakem je zpočátku reverzibilní (vratné), v případě déletrvající komprese nervu jsou však již změny nevratné. Ačkoli intenzita obtíží může u pacienta v průběhu času kolísat, většinou se potíže zhoršují a často si nakonec vynutí operační řešení

Kde se nachází karpální kanál? 

Karpální tunel je úzká štěrbina v oblasti zápěstí. Ze tří stran je ohraničený zápěstními kůstkami a ze čtvrté pevným zápěstním vazem (ligamentum carpi transversum synonymem retinaculum flexorum).Tunelem prochází do dlaně devět šlach a mediánní nerv, přenášející vzruchy z mozku do části ruky. Úraz nebo otok některé šlachy zmenší v karpálním tunelu prostor a následně dojde k útlaku mediánního nervu. Stlačený a podrážděný nerv způsobuje bolesti, zánět, mravenčení a další charakteristické příznaky (viz dále).

Jaká je fukce nervus medianus ?

Nervus medianus zajišťuje citlivost palce, ukazováčku, prostředníčku a poloviny prsteníčku. Pokud dojde z jakékoli příčiny ke zmnožení obsahu karpálního tunelu, jako první budou utlačeny právě jemné cévní pleteně, které přestanou dodávat krev středovému nervu, což se projevuje typickými příznaky.

Příčina vzniku a příznaky

Příčin, proč dochází ke strukturálním a následným funkčním poruchám v oblasti karpálního tunelu, je mnoho. Základním disponujícím faktorem je nejspíše vrozený tvar zápěstí a pohlaví. Obvykle je postižených žen dvakrát více než mužů. Výskyt klinické symptomatiky také kulminuje u obou pohlaví v pátém deceniu. Výčet dalších příčin vzniku SKT by byl rozsáhlý, z nejčastějších je to typ zaměstnání, ve kterém je vykonávána stereotypní práce spojená s pevným držením předmětů a vibracemi, úrazy, nejčastěji zlomeniny zápěstí, systémová onemocnění, např. revmatoidní arthritis, diabetes a poruchy funkce štítné žlázy, hormonální změny v souvislosti s těhotenstvím a laktací a různé typy anomálií zápěstí a tumorů.

Klinická symptomatika je dána funkcí n. medianus. Dochází k paresteziím (brněním) na I. - III., částečně i IV. prstu postižené ruky, které se v počátečních stadiích objevují při déletrvajícím klidu ruky, tedy hlavně v noci, kdy se nemocný i několikrát během noci pro tyto potíže probouzí a ráno po probuzení mívá pocit tupé, necitlivé a neohrabané ruky, který po chvíli pohybu mizí, nemocní si od něho často ulevují svěšením a protřepáváním ruky. Potíže se akcentují předchozí výraznější zátěží. Postupně se potíže zhoršují a stávají se trvalými. Pokud nedojde k adekvátní terapii, objevuje se hypotonie (snížení svalové síly) a hypotrofie (zmenšení) svalstva thenaru, vlastní oslabení svalové síly palce nemocní často nevnímají, udávají spíše pocit neobratnosti celé ruky, vypadávání předmětů z ruky a později i oslabení stisku ruky.

Diagnostická rozvaha a léčba

Diagnosu stanoví neurolog na základě objektivního nálezu a vyšetření EMG (elektromyografie). Zvláště operační řešení bez něj nelze indikovat. U lehčích forem SKT je možné zvolit konzervativní postup, který spočívá v aplikaci rehabilitačních metod různého typu ,v medikamentózní terapii a režimových opatřeních. Pokud konzervativní léčba selže indikuje neurolog operační řešení. Výhodou radikálního (operačního) řešení je okamžitý ústup potíží, relativně krátká pracovní neschopnost a zrušení útlaku n. medianus, které je základním předpokladem pro úpravu funkce nervu.

Operace je vlastně přeříznutí karpálního vazu  Tím se tunel změní ve žlábek, tlak výrazně zeslábne a jemné cévní pleteně mohou opět normálně zásobovat nervus medianus. Zkušený operatér tento výkon provádí v lokálním znecitlivění ambulantně, celá operace trvá cca půl hodiny. Zevně se provádí cca 3 cm kožní řez podélně nad oblastí zápěstí (viz obr. vpravo)

Rekonvalescence

Doba hojení je cca měsíc. Za dva týdny se odstraňují stehy. Další dva týdny by měl pacient dodržovat relativní klidový režim s omezením zátěže na operovanou končetinu. Po zhojení rány většinou následuje rehabilitační léčba.Nelze počítat s tím, že ihned po operaci dojde k úplnému návratu citlivosti prstů. Závisí na době útlaku nervu a jeho stupni poškození. Konečná citlivost nemusí dosahovat úrovně před operací. Na druhé straně dobrou informací pro pacienty je, že noční bolesti vymizí ihned po výkonu. Celková pooperační pracovní neschopnost může být do 1 měsíce, dle rychlosti rehabilitace.

Malé varování závěrem: operační léčbu syndromu karpálního tunelu neodkládejte, prodlení může vést k trvalému poškození nervu a poruchám funkce ruky.