Amb. plastické a estetické chirurgie

Medi-Esthes

Výkony na ušním boltci

Ambulance plastické a estetické chirurgie-mobil 605 060 076

Operační výkony v místním znecitlivění prováděné ambulantně

Plastiky odstávajících ušních boltců

Rekonstrukce lalůčku po tunelizaci

Roztahováky, plugy, tunely či závaží patří v rámci sebevyjádření určitého životního stylu mezi poměrně časté modifikace ušních lalůčků. Po jejich vynětí už kůže často není schopna stáhnout se zpět a v různých podobách zůstává perforace a deformita ušního lalůčku – rozsah a podoby jsou individuální podle rozsahu původní modifikace, délky jejího nošení a vlastností kůže daného jednotlivce. Část pacientů považuje zbylý otvor a deformitu lalůčku za nevzhledné a přeje si obnovu směrem k původnímu tvaru a velikosti lalůčku. V těchto případech provádíme tzv. rekonstrukci ušního lalůčku operačním způsobem. Jde o ambulantní zákrok prováděný v místním znecitlivění, při němž je chirurgicky speciální plastikou vyříznutím a přesně směřovanými nářezy části tkání, jejich místními posuny, modelací a estetickou suturou tkání přiblížen tvar a velikost lalůčku jeho původní podobě. Na konci zákroku jsou naloženy stabilizační náplasťové tejpy, které ponecháváme na místě 2 týdny, abychom zajistili znehybnění operované oblasti a odlehčení švů pro jejich nekomplikované zhojení. Po zhojení zrají, tzv. maturují, jizvy a měkké tkáně v průběhu měsíců, plně stabilní nález je po 1 – 1,5 roce. Nový piercing, např. běžnou náušnicí, doporučujeme podle individuálního nálezu a na základě klinických zkušeností optimálně nejdříve za rok, nikdy však dříve než za půl roku po zhojení. 


Plastiky ušních lalůčků u protržené ušní dírky a jiných deformit

Korekce jizev a asymetrií

Odstranění esteticky nežádoucích kožních útvarů