Amb. plastické a estetické chirurgie

Medi-Esthes

Léčba krevní plazmou

Ambulance plastické a estetické chirurgie-mobil 605 060 076

Špičková technologie využívaná v mnoha oborech medicíny 

Toto ošetření používáme k omlazení pokožky a zlepšení jejího tónu, k vyplnění drobných vrásek a prevenci jejich tvorby, k opravě vyvýšených nebo propadlých jizev. Plazmaterapie také účinně stimuluje vlasové folikuly při nadměrném vypadávání vlasů a zlepšuje hojení chronických ran. Rizika této léčby jsou minimální, protože se používá pouze vlastní krev pacienta. Plazma bohatá na trombocyty se aplikuje nejčastěji na obličej, krk a hřbet rukou, jednotlivé jizvy, špatně se hojící rány, lze ošetřovat i pokožku hlavy. Po odběru venózní krve je pacientova krev následně centrifugována, stabilizovaná obohacená plazma je odstraněna a okamžitě injektována do kůže a podkožní tkáně různými metodami v závislosti na požadovaném účinku.

Plazma s vysokou koncentrací krevních destiček ( Platelet Rich Plasma, PRP ) neboli autologní (danému jedinci vlastní) destičkový koncentrát je bioaktivní suspenze, která obsahuje vysokou koncentraci krevních destiček, a také leukocyty, plazmu s vysokým obsahem fibrinu, zbytkové erytrocyty, růstové faktory, cytokiny a další látky. PRP zlepšuje regeneraci tkání a hojení ran, redukuje riziko infekce, snižuje krevní ztráty a mírní bolest. Tyto účinky byly publikovány v četných vědeckých pracích a klinických studiích. PRP je v klinické praxi používáno přibližně od roku 1999 - ke zlepšení průběhu hojení ran ve stomatochirurgii, následně v plastické chirurgii, estetické medicíně, kardiochirurgii, sportovní medicíně, traumatologii a ortopedii.

Při hojení ran se PRP léčebně uplatňuje jako biologicky aktivní materiál, který je zdrojem růstových faktorů (PDGF, VEGF, TGF-β, EGF, IGF) významně zlepšujících hojení, a rovněž jako materiál, který se svými biomechanickými vlastnostmi podobá tkáňovému lepidlu. Díky tomu PRP při operační léčbě nehojících se ran kožní transplantací zajistí pevnou fixaci kožních štěpů ke spodině rány a umožní plné rozvinutí účinků destičkových růstových faktorů a dalších bioaktivních působků. Díky antimikrobiálním účinkům PRP je redukováno riziko infekce. Jsou vytvořeny optimální podmínky pro nekomplikovaný průběh a rychlejší postup hojení. PRP je možno do léčené oblasti aplikovat zevně (na povrch) nebo injekčně. Po aplikaci PRP jsou z krevních destiček uvolněny bioaktivní růstové faktory a další látky účastnící se hojení a regenerace. Vzhledem k tomu, že se jedná o materiál tělu vlastní, je tato léčba bez rizika alergie či přenosu nemocí. Ošetření je vhodné pro ženy i muže a lze je provádět celoročně.

V estetické medicíně jsou bioaktivní účinky PRP nejčastější využívány v indikacích:

 • rejuvenace (omlazení) pleti
 • ošetření pergamenové, problematické a citlivé pleti
 • vrásky, jizvy, akné, strie, kruhy pod očima
 • omlazení rukou, krku a dekoltu a jiných částí těla
 • po ošetření laserem pro rychlejší hojení
 • k léčbě alopecie, řídnutí a padání vlasů

Pro přípravu destičkového koncentrátu je k dispozici celá řada komerčně dostupných zařízení, které se vzájemně liší svými technickými parametry. V závislosti na použitém typu zařízení se svojí kvalitou a kvantitou liší i výsledné destičkové koncentráty. Na našem pracovišti používáme jednak plazmaterapii bezjehlovým dvouplášťovým uzavřeným systémem vyvinutým firmou z USA a také plazmaterapii  v kombinaci s kyselinou hyaluronovou.

Plazmaterapie bezjehlovým dvouplášťovým uzavřeným systémem dvojitých stříkaček k přípravě plazmy s vysokou koncentrací krevních destiček

Sterilní, bezjehlový dvouplášťový uzavřený systém speciálních dvojitých stříkaček. Krev se nepřesouvá z jedné zkumavky do druhé a získaná krevní plazma se aplikuje bezprostředně po odstředění přímo ze stříkačky Díky uzavřenému systému nedochází ke kontaktu vlastní krve s cizím materiálem  ani jinou další látkou a tak je možnost kontaminace téměř nemožná. Obrovskou předností tohoto systému je, že neobsahuje žádný antikoagulant (činidlo působící proti srážení krve), žádný separační gel ani jiné chemikálie. Proto má vynikající bezpečnostní profil a je ideální pro ambulantní využití. Krevní destičky jsou aktivovány díky patentovanému systému speciálních dvojitých stříkaček a speciální centrifugaci, tudíž není třeba žádných cizích látek jako antikoagulantu, který způsobuje nepříjemné pálení (způsobené hodnotou pH) a u některých jedinců může vyvolat alergickou reakci. V návaznosti na aktivaci krevních destiček dochází k aktivaci a uvolnění růstových faktorů a dalších bioaktivních působků, které jsou mediátory výsledných účinků. Jedná se o systém velmi precizní, vysoce účinný a sofistikovaný. Z 15 ml krve získáme až 6-8 ml PRP (plazmy), hodnota aktivovaných krevních destiček ve srovnání se základní hodnotou při odběru se zvýší 2-3x ( až o 300%), což je ideální koncentrace pro dermatologické využití, klinicky prokázáno. Bezpečnost a účinnost systému byla prokázána na mezinárodní úrovni ve více než 400 klinických studiích. Kompletní výroba probíhá v Německu za dodržování přísných kritérií a postupů stanovených DIN ISO 13485. FDA a CE známka je samozřejmostí (CE85507).

Přibližně 30 minut před aplikací je na pokožku nanesen lokálně anestetický (znecitlivující) krém, díky kterému je ošetření nebolestivé. Nejprve Vám bude obvyklým způsobem ze žíly odebráno 8-24 ml krve. Poté je krev odstředěna v odstředivce s použitím speciálně navržené trubice, která odděluje PRP od červených krvinek. PRP je pak natažena do injekční stříkačky a je připravena k injekční mikrojehlové aplikaci do pokožky. Obvykle jsou první výsledky viditelné 2 týdny po léčbě a plné výsledky přibližně 4 měsíce poté, co dojde k uvolnění destičkových růstových faktorů, které napomáhají regeneraci kolagenu. Výsledky se mohou individuálně lišit.

Plazma bohatá na destičky (trombocytární koncentrát) užívaná  v kombinaci s kyselinou hyaluronovou

Při tomto způsobu ošetření využíváme systém předního světového výrobce na poli autologní regenerační medicíny založené na čerstvě připravené plazmě bohaté na destičky (trombocytární koncentrát) z vlastní krve užívané  v kombinaci s kyselinou hyaluronovou.


Cellular Matrix

Jedná se o vysoce účinnou kombinaci bioaktivního destičkového koncentrátu A-PRP a kyseliny hyaluronové (HA). Pokožka je díky HA dlouhodobě hydratována a vyživena. HA vytváří trojrozměrnou nosnou síť, v níž jsou rozprostřeny krevní destičky, ze kterých jsou uvolňovány bioaktivní růstové faktory, proteiny a další působky. Tím je vytvořeno optimální prostředí pro nastartování buněčné regenerace kůže a novotvorby kolagenu a elastinu. Tato kombinace HA/PRP vytváří optimální podmínky pro možnost delšího působení růstových faktorů v kůži a tím k dosažení většího efektu  

Indikace  ošetření :

 • vyplnění vrásek
 • redukce jizevnatých následků po akné
 • celkové projasnění a sjednocení barevného tónu pleti, zvýšení napětí pokožky - výsledkem je plošné omlazení pleti a její rozjasněný mladistvý vzhled
 • regenerace a rejuvenace věkem či životním stylem (kouření, nadměrné slunění, průmyslové vlivy, výživa) ovlivněné pokožky, zlepšení pružnosti a sjednocení barevného tónu plet
 • jemné linky a vrásky (oční okolí, kruhy pod očima, krk, dekolt, hřbety rukou)
 • alopecie, řídnutí a padání vlasů
 • jizvy, strie

Unikátní švýcarská technologie  je zárukou špičkové kvality a účinnosti. 

Nejčastější dotazy

Kolik léčebných kúr je potřeba pro dosažení rejuvenace pleti?

To je individuální v závislosti na Vašem stavu pokožky, životním stylu a Vašem očekávání. Obvykle jsou doporučovány alespoň dvě léčebné kúry v odstupu 4-6 týdnů. Pro udržení výsledků je vhodné kúru opakovat co 12-24 měsíců. PRP je za účelem zhojení rány aplikována jednorázově, v rámci operační léčby nehojících se ran ke stimulaci přihojení kožních transplantátů. Z krevních destiček koncentrátu jsou uvolněny růstové faktory, proteiny, cytokiny a další bioaktivní působky, které významně napomáhají hojení. Působí i antimikrobiálně čili snižují riziko infekce. Současně se PRP chová i jako tělu vlastní tkáňové lepidlo. Díky tomu jsou kožní transplantáty pevně ukotveny ke spodině rány a tak nerušeně vystaveny účinkům bioaktivních působků PRP. Jsou tak vytvořeny optimální podmínky pro nekomplikované a rychleji probíhající hojení.

Kolik léčebných kúr je potřeba pro zhojení rány?

PRP je za účelem zhojení rány aplikována jednorázově, v rámci operační léčby nehojících se ran pomocí kožních transplantátů. Z krevních destiček koncentrátu jsou uvolněny růstové faktory, proteiny, cytokiny a další bioaktivní působky, které významně napomáhají hojení. Působí i antimikrobiálně čili snižují riziko infekce. Současně se PRP chová i jako tělu vlastní tkáňové lepidlo. Díky tomu jsou kožní transplantáty pevně ukotveny ke spodině rány a tak nerušeně vystaveny účinkům bioaktivních působků PRP. Jsou tak vytvořeny optimální podmínky pro nekomplikované a rychleji probíhající hojení.