Amb. plastické a estetické chirurgie

Péče, kterou uvidíte

Medi-Esthes

Ambulance plastické a estetické chirurgie

Medi-Esthes nabízí ​​konzultační, poradenskou, diagnostickou a komplexní léčebnou péči, neinvazivní i operační, v oboru plastické a estetické chirurgie a kosmetologie, čerpající z mnohaletých zkušeností a znalostí v oboru plastické a rekonstrukční chirurgie, laserové a popáleninové medicíny. Po konzultaci s Vámi doporučíme nejvhodnější léčbu a typ ošetření - vždy jsou přizpůsobeny individuálnímu stavu, potřebám a přáním.


Lékařka se specializací v oboru rekonstrukční a plastické chirurgie, laserové a popáleninové medicíny, čerpající své zkušenosti z činnosti na pracovišti Oddělení plastické a estetické chirurgie ve FN Olomouc a také z dlouholetého působení na Klinice popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie (v minulosti Popáleninové centrum) ve FN Ostrava-Poruba

        kontakt           profesní životopis 

Najdeme společně ten nejlepší způsob ošetření.

Spektrum výkonů

Na základě konzultace a diagnostiky Vám bude doporučen individuálně nejvhodnější způsob ošetření - neinvazivní, miniinvazivní nebo léčba operační.

Bližší informace naleznete na jednotlivých tématických stránkách 

Kontakt

Každému ošetření předchází konzultace, při které budete podrobně a srozumitelně informováni o způsobu ošetření, jeho účincích i rizicích, režimu po ošetření, který je nutné dodržovat pro účinnost léčby, a také o možných alternativách navrhované léčby. Budou Vám srozumitelně zodpovězeny veškeré otázky. Časový prostor konzultace se odvíjí od potřeb klienta, konzultaci lze i vícekrát opakovat.

+420 605 060 076

medi@esthes.cz